# فصل_3و4_پیش_دانشگاهی

سوالات پیش فصل 3و 4

1-  ١-   مفاهیم زیر را تعریف کنید.(2نمره) الف- صابونی شدن             ب- بافر                    ج- عدد اکسایش                   د- پتانسیل الکترودی 2-   ٢-  درستی یا نادرستی عبارتهای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید