# شیمی

اعداد کوانتومی و انرژی یونش و

 اعداد کوانتومی               حداکثر الکترون در لایه اصلی 2n2 حداکثر الکترون  در هر لایه فرعی   تعداد اوربیتال 2l+1 ml l نوع زیر لایه تعداد زیر لایه لایه اصلی n 2 2 1 0 0 S 1 1 8 2 6 1 3 0 -1,0,1 0 1 S P 2 2 16 2 6 10 1 3 5 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 0 1 2 S P d 3 3 32 2 6 10 14 1 3 5 7 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 -3,-2,-1,0,1,2,3 0 1 2 3   S P d f 4 4 50 2 6 10 14 18 1 3 5 7 9 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 -3,-2,-1,0,1,2,3 -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 0 1 2 3 4 S P D F g 5 5   انرژی اوربیتال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید
نکات درسی شیمی پیش دانشگاهی کربوکسیلیک اسیدهااین دسته از ترکیبات دارای عامل کربوکسیل (COOH) می باشند. ان اسیدها جزء اسیدهای آلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید