# اسیدها

نکات درسی شیمی پیش دانشگاهی کربوکسیلیک اسیدهااین دسته از ترکیبات دارای عامل کربوکسیل (COOH) می باشند. ان اسیدها جزء اسیدهای آلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

سوالات پیش فصل 3و 4

1-  ١-   مفاهیم زیر را تعریف کنید.(2نمره) الف- صابونی شدن             ب- بافر                    ج- عدد اکسایش                   د- پتانسیل الکترودی 2-   ٢-  درستی یا نادرستی عبارتهای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید