نکاتی درباره الکلها آلدهیدها و کتونها در شیمی پیش دانشگاهی

این دو گروه از ترکیبات آلی دارای گروه کربونیل(C=O) هستند با این تفاوت که گروه کربونیل در آلدهیدها در ابتدای زنجیره هیدروکربنی است و و یک هیدروژن دارد ولی در کتونها گروه کربونیل در وسط زنجیره هیدرو کربنی است و هیدروژن ندارد.

برای نامگذاری آلدهیدها به آخر نام طولانیترین زنجیره پسوند ((ال)) اضافه کرده و در کتونها شماره کربن گروه گربونیل و سپس نام طولانیترین زنجیره با پسوند ((ون)) می آوریم.. شماره گزاری از طرف عامل کربونیل (در آلدهیدها) و یا کمترین شماره به گروه کربونیل صورت می گیرد(کتونها).

الکلها

دسته ای از ترکیبات آلی که دارای عامل هیدروکسید باشند . الکلها بر اساس نوع کربن حامل گروه هیدروکسید به سه نوع تقسیم می شوند.

1- الکل نوع اول : الکلی که  عامل OH آن به کربن نوع اول متصل بشد.

2- الکل نوع دوم : الکلی که عامل OH آن به کربن نوع دوم متصل باشد-

3- الکل نوع سوم : الکلی که عامل OH به کربن نوع سوم متصل باشد

برای نامگذاری الکلها : 1- انتخاب طولانیترین زنجیره حامل گروه OH و شماره دادن به کربنها ازسویی که کمترین شماره به کربن حامل OH تعلق گیرد.2- ابتدا شماره شاخه ها بعد نام شاخه ها (ترتیب الفبا) سپس نام آلکان طولانیترین زنجیره با پسوند ((ول)) می آوریم.

 

از اکسایش الکلهای نوع اول آلدهید و از اکسایش الکلهای نوع دوم کتون حاصل می شود. الکلهای نوع سوم در مقابل اکسید شدن مقاومت نشان داده و اکسید نمی شوند. برای انجام اکسایش می توان از پودر آهن یا نقره استفاده کرد .

آلدهیدها در اثر اکسایش  توسط یون مس II به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند. اگر الکل نوع اول را با اکسنده های قوی مانند پتاسیم پرمنگنات(KMnO4) اکسید کنیم مستقیماً تبدیل یه کربوکسیلیک اسیدها می شوند.

 

/ 2 نظر / 80 بازدید
امین

تشکر کمک شد بهم

آشنا

باسلام ضمن تشکر از وبلاگتان روزمعلم راصمیمانه تبریک میگویم