پاسخ به سوالات
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ 

۱- برای جدا کردن ید از آب باید یک حلال غیر قطبی استفاده کرد زیرا ید ماده ای غیر قطبی بوده و در حلالهای غییر قطبی حل می شود. بنابراین از حلال کربن تترا کلرید می توان استفاده کرد.

۲- برای جدا کردن یون یدید باید از هالوژنی استفاده کرد که واکنش پذیری آن بیشتر از ید یاشد

می توان از کلر یا برم استفاده کرد. البته می توان از مخلوط آب و نشاسته نیز استفاده کرد

۳-اتر نقطه جوش پایینی دارد و می تواند در آب حل شود . به عنوان حلال کمی قطبی استفاده می شود می تواند سلولز چوب پنبه را کمی حل کرده و خاصیت چسبندگی به آن بدهد.


کلمات کلیدی: