» شیمی آلی کنکور - نامگذاری انواع ترکیبات آلی :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳٩۳
» سوالات خرداد شیمی سال دوم رشته ریاضی و تجربی :: جمعه ٢ خرداد ،۱۳٩۳
» سوالات شیمی 1 خرداد ماه :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩۳
» پاورپوینت فصل 3 اسید و باز کتاب چهارم دبیرستان :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳٩٢
» اعداد کوانتومی و انرژی یونش و :: چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٢
» موازنه واکنشها - تهیه کننده گروه شیمی اصفهان :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳٩۱
» فصل 4 شیمی دوم ساختار لوویس :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
» خلاصه فصل سوم شیمی 2 :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
» خلاصه فصل سوم شیمی 2 :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
» شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩ :: شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩
» سوالات تستی شیمی 2 :: شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩
» سوالات شیمی پیش نیمسال :: جمعه ٤ دی ،۱۳۸۸
» سوالات شیمی 3 نیمسال :: جمعه ٤ دی ،۱۳۸۸
» سوالات فصل 3 شیمی پیش دانشگاهی :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸۸
» نکاتی درباره الکلها آلدهیدها و کتونها در شیمی پیش دانشگاهی :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٧
» نکات تستی و مهم شیمی پیش فصل 3 اسیدها و بازها :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٧
» سوالات پیش فصل 3و 4 :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٧
» پاسخ به سوالات :: پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦
» سوالات آزمایشگاه شیمی :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
» سوالات پیش دانشگاهی فصل سوم :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦
» سوالات شيمی سوم :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
» سوالات شيمی اول فصل اول :: چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦
» سوالات شيمي فصل اول :: یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦
» سوالات پيش فصل اول :: یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦
» سوالات شيمي پيش دانشگاهي فصل اول :: جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦
» سوالات تشريحی سال دوم دبيرستان فصل اول :: پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦
» سوالات تستی شيمی دوم :: پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦
» سوالات شيمی سال اول دبيرستان :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦